CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long term strategic collaboration in the construction industry – Case studies from Denmark and Sweden

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Mikkel Andreas Thomassen ; Minna Nordahl Jørgensen
Köpenhamn : Realdania, 2013. ISBN: 978-87-995885-5-8.- 66 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-11. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 202641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur