CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Estimation and h-A daptivity for Eigenfrequency Analysis of Plates in Bending

Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computational Structures Technology/Engineering Computational Technology Conference, Edinburgh, Scotland, August 18 – 21 1998 p. 8. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur