CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probabilistic model for wind speed variability encountered by a vessel

Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Wengang Mao (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-09-11. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 202619

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:21