CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Food oral design

Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Transactions Nordic Rheology Society Vol. 22 (2014), p. 45-47.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-11.
CPL Pubid: 202602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Funktionella material

Chalmers infrastruktur