CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wavelength Conversion in Low Loss Si3N4 Waveguides

Clemens Krückel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jock Bovington ; Jared Bauters ; Martijn Heck ; John Bowers
Optics InfoBase Conference Papers. CLEO: QELS_Fundamental Science, CLEO_QELS 2014, San Jose, CA, United States, 8-13 June 2014 (2162-2701). p. SW3M.4. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We show wavelength conversion in a compact Si3N4 waveguide. Combining low loss, long length, relatively large nonlinear coefficient, high-power handling and absence of two-photon absorption, this platform is promising for integrated nonlinear optics applications.Denna post skapades 2014-09-10. Senast ändrad 2016-01-18.
CPL Pubid: 202592

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)