CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Estimation and Adaptivity for FE-Analysis in Acoustics

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Romualdas Bausys (Institutionen för byggnadsmekanik)
Keynote lecture, IV Congress Métodos Numericos en Ingenieria, Sevilla, Spain, June 7-10 1999 p. 19. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2008-10-13.
CPL Pubid: 20259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur