CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave Propagation in Solids by Adaptive DG-FE-Procedure

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Torbjörn Ekevid (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Li Xiangdong (Institutionen för byggnadsmekanik)
Keynote lecture, ECCM-Congress on Computational Mechanics-Solids, Structures and Coupled Problems, Munich, Germany, August 31 - September 2 1999 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-19.
CPL Pubid: 20258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur