CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Free Surface Flow in Dams with Level Set Approach and Adaptive FEM

Nahidh Hamid Sharif (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
ECCM-Congress on Computational Mechanics-Solids, Structures and Coupled Problems, Munich, Germany, August 31 - September 2 1999 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-04-09.
CPL Pubid: 20257

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur