CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

h-Adaptive Eigenfrequency Analysis

Romualdas Bausys (Institutionen för hållfasthetslära) ; Patrik Hager (Institutionen för hållfasthetslära) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för hållfasthetslära)
Invited lecture, ECCM-Congress on Computational Mechanics-Solids, Structures and Coupled Problems, Munich, Germany, August 31 - September 2 1999 (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 20256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur