CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Postrocessing Techniques in FE-Eigenproblem Analysis

Romualdas Bausys (Institutionen för hållfasthetslära) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för hållfasthetslära)
Keynote lecture, Twelfth Nordic Seminar on Computational Mechanics, Helsingfors, 22 - 23 oktober 1999 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 20254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur