CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategizing at the Boundaries of Firms

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
The IMP Journal (0809-7259). Vol. 8 (2014), 2, p. 51-83.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-09.
CPL Pubid: 202527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur