CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Postrocessing Techniques and h-Adaptive FE-Eigenproblem Analysis

Romualdas Bausys (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur