CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing sourcing strategies to make the most out of them

Nojan Najafi (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Elsebeth Holmen ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Ann-Charlott Pedersen
IMP Conference, Bordeaux, September 4-6, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-09. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 202511

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur