CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

University spin-offs and their roles in business networks

Lise Aaboen ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Christina Öberg ; Tommy Shih
IMP Conference, Bordeaux, September 4-6, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-09-09. Senast ändrad 2014-09-09.
CPL Pubid: 202510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur