CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Never miss a beat - Balancing acts in single case research

Poul Houman Andersen ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 30th IMP Conference, Bordeaux, September 4-6, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-09. Senast ändrad 2014-10-31.
CPL Pubid: 202508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur