CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementing New Technology in Intermodal Transport Systems - Threshold Identification and Bridging Strategies

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; Kenth Lumsden (Institutionen för transportteknik)
Techno Ocean'96, Kobe, 23-25 October (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]

Also Available in Japanese.Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 2025

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur