CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Globally convergent and adaptive finite element methods in imaging of buried objects from experimental backscattering radar measurements

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Nguyen Trung Thành ; Michael V. Klibanov ; John Bondestam Malmberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-09-08.
CPL Pubid: 202495

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:19