CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Symmetrization of Plurisubharmonic and Convex Functions

Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Indiana University Mathematics Journal (0022-2518). Vol. 63 (2014), 2, p. 345-365.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We show that Schwarz symmetrization does not increase the Monge-Ampere energy for S-1-invariant plurisubharmonic functions in the ball. As a result, we derive a sharp Moser-Trudinger inequality for such functions. We also show that similar results do not hold for other balanced domains except for complex ellipsoids, and discuss related questions for convex functions.

Nyckelord: Plurisubharmonic, Monge-Ampere, MathematicsDenna post skapades 2014-09-08. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 202478

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur