CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Wave Propagation Problems Associated to High-speed Trains

Torbjörn Ekevid (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Martin X.D. Li (Institutionen för byggnadsmekanik)
ECCM-2001, June 26-29, 2001, Cracow, Polen (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-19.
CPL Pubid: 20243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur