CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Element Modelling of High-Speed Train induced Track-Ground Vibrations

Martin X.D. Li (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alexander Smekal (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
8th International Congress on Sound and Vibration, ICSV8, 2-6 July, 2001, Hong Kong (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20242

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur