CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient Pressure Changes in the Spinal Canal under Rapid Headmovements

Mats Y. Svensson (Institutionen för personskadeprevention) ; Bertil Aldman (Institutionen för personskadeprevention) ; Per Lövsund (Institutionen för personskadeprevention) ; Torsten Seeman ; Tore Örtengren
Proc. of the World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, San Antonio, Texas, USA (1988)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-07. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 202418

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)
Medicinska institutionen (1900-1990)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Farkostteknik
Neurovetenskap

Chalmers infrastruktur