CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computing Steady Motion of Incompressible Fluid Interface in Porous Media Flow

Nahidh Hamid Sharif (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
ECCOMAS CFD 2001, September 4-7, 2001, Swansea, Wales (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-04-09.
CPL Pubid: 20241

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur