CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forest imaging using synthetic-aperture radar in VHF and P band

Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 98 pages s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-12-22.
CPL Pubid: 2024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-05-19
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology. 501L