CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Fully Mesh Adaptive FE-Simulations in 3D Using Multi-Grid Solver

Per Kettil (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Torbjörn Ekevid (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-19.
CPL Pubid: 20239

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur