CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interface Capturing Finite - Element Technique (ICFET) for transient Two-Phase Flow

Nahidh Hamid Sharif (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Conference Finite Element Method, Group 42, Ibiza, May 30-31, 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-04-09.
CPL Pubid: 20236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur