CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GHG Emissions and the Energy Efficiency Gap in Shipping

Hannes Johnson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
Targeting the Environmental Sustainability of European Shipping - The Need for Innovation in Policy and Technology (2014)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-04. Senast ändrad 2014-09-04.
CPL Pubid: 202349

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Energi
Transport
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur