CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eigenproblem Analysis-h-Adaptivity and a Nonlinear Algorithm

Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
WCCM V, Fifth World Congress on Computational Mechanics, Vienna, Austria, July 7-12, 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 20234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur