CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simultaneous estimation of location and dispersion in two-level fractional factorial designs

Sture Holm (Institutionen för matematik) ; Kerstin Wiklander (Institutionen för matematik)
Journal of Applied Statistics (0266-4763). Vol. 26 (1999), 2, p. 235-242.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-09-04.
CPL Pubid: 202332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur