CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of two estimators of dispersion effects

Kerstin Wiklander (Institutionen för matematik)
Communications in Statistics - Theory and Methods (0361-0926). Vol. 27 (1998), 4, p. 905-923.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-09-04.
CPL Pubid: 202331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Statistik

Chalmers infrastruktur