CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dispersion effects in unreplicated factorial designs

Kerstin Wiklander (Institutionen för matematik) ; Sture Holm (Institutionen för matematik)
Applied Stochastic Models in Business and Industry (1524-1904). Vol. 19 (2003), p. 13-30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-09-04.
CPL Pubid: 202330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur