CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

16th Nordic Symposium on Catalysis

Soran Shwan (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jonas Jansson ; Louise Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
16th Nordic Symposium on Catalysis (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 202325