CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear FE-modelling of road base material

Johan Olsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
NUMOG XIII, 8 th international conference on Numerical Methods in Geomechanics, Rome, April 10-12, 2002 p. 6. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur