CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cauchy integrals for the p-Laplace equation in planar Lipschitz domains

K. Nystrom ; Andreas Rosén (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Annales Academiae Scientiarum Fennicae-Mathematica (1239-629X). Vol. 39 (2014), 2, p. 545-565.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We construct solutions to p-Laplace type equations in unbounded Lipschitz domains in the plane with prescribed boundary data in appropriate fractional Sobolev spaces. Our approach builds on a Cauchy integral representation formula for solutions.

Nyckelord: p-Laplace, p-harmonic, quasi-linear, Cauchy integral, functional calculusDenna post skapades 2014-09-03. Senast ändrad 2014-09-03.
CPL Pubid: 202281

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur