CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

STRATEGO - Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag

Kristina Säfsten ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Malin Löfving (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Kållered : JTH Research Report 2014/002, 2014. - 36 s.
[Bok]

ISSN 1404-0018Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-03. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 202269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur