CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability of elastic plane frames including soil-structure interaction

Ragnar Larsson (Institutionen för hållfasthetslära) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för hållfasthetslära)
Computers and Structures Vol. 29 (1988), 5, p. 845-858.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 20222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur