CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption investigations of oxygen and NO over Pt-supported catalyst

Oana Mihai (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Louise Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
3rd International Symposium on Modeling of Exhaust-Gas After-Treatment MODEGAT III, Germany (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-09-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 202214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur