CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thresholds for Implementing New Technology in Multimodal Freight Transport Networks

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Extended abstract in: Mason, R. M., Lefebvre, L., Khalil, T. M., Management of Technology V Technology Management in a Changing World, Proceedings of the Fifth International Conference on Management of Technology, Miami, 27 February - 1 March. p. 899-900. (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2009-03-05.
CPL Pubid: 2022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur