CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantitative surface structure determination using in situ high-energy SXRD: Surface oxide formation on Pd(100) during catalytic CO oxidation

Mikhail Shipilin ; Uta Hejral ; Edvin Lundgren ; Lindsay R. Merte ; Chu Zhang ; Andreas Stierle ; Uta Ruett ; Olof Gutowski ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Johan Gustafson
Surface Science (0039-6028). Vol. 630 (2014), p. 229-235.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We have performed a quantitative structure determination of the SQRT(5×5)R27° surface oxide, formed on Pd(100) under semi-realistic conditions for catalytic CO oxidation, using in situ high-energy surface X-ray diffraction. We describe the experiment and the extraction of quantitative data in detail. The structural results are in agreement with previous reports of a system consisting of a single layer of PdO(101) formed in pure O2 on top of Pd(100) and studied under ultra high vacuum conditions.

Nyckelord: HESXRD; SXRD; Pd; PdO; CO oxidation; Heterogeneous catalysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 202161

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Atom- och molekylfysik och optik
Struktur- och vibrationsfysik
Materialkemi
Katalys

Chalmers infrastruktur