CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kazakov and Fülöp Reply

Yevgen O. Kazakov ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 113 (2014), p. 089502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A Reply to the Comment by Kim and Johnson.

Nyckelord: Atomic physics, physicsDenna post skapades 2014-08-30. Senast ändrad 2015-05-05.
CPL Pubid: 202142

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Rymdfysik
Plasmafysik

Chalmers infrastruktur