CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alfvénic instabilities driven by runaways in fusion plasmas

Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Sarah Newton (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Physics of Plasmas (1070-664X). Vol. 21 (2014), p. 080702.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Runaway particles can be produced in plasmas with large electric fields. Here, we address the possibility that such runaway ions and electrons excite Alfvénic instabilities. The magnetic perturbation induced by these modes can enhance the loss of runaways. This may have important implications for the runaway electron beam formation in tokamak disruptions.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-30. Senast ändrad 2017-01-09.
CPL Pubid: 202141

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur