CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scaled test track: A novel approach for active safety system development, testing, and validation

Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Ola Benderius (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Proceedings of The 14th Mechatronics Forum International Conference (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 202125