CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An adaptive finite element procedure for 2D dynamic transient analysis using direct integration

Ling Fu Zeng (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Lars Bernspång (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 34 (1992), p. 997-1014.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 20212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur