CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gyrokinetic modelling of stationary electron and impurity profiles in tokamaks

Daniel Tegnered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Andreas Skyman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Hans Nordman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Pär Strand (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi)
41st EPS conference on Plasma Physics, Berlin (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-29. Senast ändrad 2014-09-24.
CPL Pubid: 202111

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Energi
Fusion

Chalmers infrastruktur