CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Efficient Postprocessing Technique for Stress Problems Based on Superconvergent Derivatives and Equilibrium

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Abdulwahab Fethi (Institutionen för byggnadsmekanik)
Numerical Methods in Engineering p. 8. (1992)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur