CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Estimation and Adaptivity in Elastodynamics

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ling Fu Zeng (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Xiangdong Li (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Vol. 101 (1993), p. 369-395.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 20208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur