CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Path Recovery based on Superconvergent Derivatives and Equilibrium

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Abdulwahab Fethi (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 36 (1993), p. 2703-2724.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur