CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global geometric graph kernels and applications

Fredrik Johansson (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-08-28.
CPL Pubid: 202030

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2014-09-25
Tid: 10:00
Opponent: Thomas Gärtner

Ingår i serie

Technical report L - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University