CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The application of a damage detection method using Artificial Neural Network and train-induced vibrations on a simplified railway bridge model

Jiangpeng Shu (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Ziye Zhang ; Ignacio Gonzalez ; Raid Karoumi
Engineering structures (0141-0296). 52, p. 408-421. (2013)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-27. Senast ändrad 2017-02-06.
CPL Pubid: 202027

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur