CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superconvergent Patch Recovery of Finite Element Solution and a Posteriori L2 Norm Error Estimate

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Xiangdong Li (Institutionen för byggnadsmekanik)
Communication in Numerical Methods in Engineering Vol. 10 (1994), p. 313-320.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur