CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On understanding and teaching of the finite element method

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Communications in Numerical Methods in Engineering Vol. 11 (1995), p. 105-115.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20196

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur